vGIS ehituses: AR ja VR innovatsioon

vGIS kasutamine ehitusplatsil

Viimastel aastatel on tehnoloogiline areng ehitussektoris kiirenenud, digitaalne info jõuab üha tihedamini otse ehitusplatsile, mille tulemusel on vGIS muutunud asendamatuks tööriistaks ehituses.

vGIS Ehituses

vGIS ühendab endas geograafilise täpsuse, skaneerimise ja augmenteeritud reaalsuse võimalused (AR), pakkudes revolutsioonilisi lahendusi projekteerimisest kuni teostuseni. vGIS ehituses, näeb ette eelkõige ehitusplatsi skaneerimist, järelvalvamist ja ehitusprojektide visualiseerimist, tagades tõhususe kasvu kogu projekti raames.

Ehitusplatsi Skaneerimine 

vGIS tehnoloogia kasutamine ehitusplatsil pakub olulist eelist: võimaldades teostada täpseid 3D skaneeringuid otse nutitelefoni või tahvelarvutiga. See muudab vGIS tehnoloogia kättesaadavaks ja kasutajasõbralikuks.

Kasutajad saavad jäädvustada ehitusplatsi hetkeseisu kiiresti ja täpselt ning mis kõige enam, lihtsasti, kuna vGIS skaneerimise kasutamiseks ehituses ei ole vaja suuremaid eelteadmisi. vGIS täpsust aitavad tagada lisatarvikud.

vGIS võimaldab integreerida GNSS (Global Navigation Satellite System) seadmeid, mis pakuvad sentimeetri täpsust mõõtmistel. GNSS seadmed, kasutavad sateliidivõrgustiku signaale, et tagada ehituseks vajaolev täpsus.

GNSS on mõeldud peamiselt välitingimustes kasutamiseks, kuna satelliitsignaalid nõrgenevad või blokeeruvad tihti, kui need peavad läbima tugevaid takistusi nagu hoonete seinad. Siseruumides võib GNSS signaalide vastuvõtt olla väga piiratud või isegi olematu.

vGIS skaneeringu mudel kaevikust

vGIS kaeviku skaneering.

Tutvu mudeliga.
vGIS skaneeringu mudel põrandaküttest

vGIS põrandakütte skaneering.

Tutvu mudeliga.

Ehitusplatsi Järelvalve

Kasutades ehitusprojekti vältel tehtud skaneeringuid, on võimalik vGIS tehnoloogiaga vaadata ajas tagasi ja kuvada varasemaid ehituse faase (Vaata vGIS Inc. video), andes kasutajatele võimaluse võrrelda planeeritut, reaalse teostusega.

Kasutaja saab nutitelefoniga/tahvelarvutiga kuvada ehitusplatsile geomeetriliselt täpse mudeli, mis annab visuaalse ja andmepõhise järelvalve võimaluse. Lisaks kontrollile, annab too hea ülevaate kogu ehitusprotsessi kulgemisest ning töö efektiivsusest.

Tähtis on, et töövõtja teostaks järjepidevalt mõõdistusi ehitusplatsil, et igat etappi oleks võimalik kontrollida. Sel juhul, on vaja iga ehitus etapi lõpus läbi viia vGIS skaneering (Täpsemad kasutusnõuded peatükk “vGIS Kasutusnõuded).

“Roll Back Time and Check Site Progress with vGIS” – vGIS Inc. Youtube.

 

Ehitusprojektide Visualiseerimine

vGIS võimaldab visualiseerida ehitusprojekte juba enne ehitustööde algust. Tänu AR-tehnoloogiale saavad projekti osapooled osaleda virtuaalsel ringkäigul tulevasest hoonest, mis pakub vaadet hoone ruumijaotusele, disainielementidele ning visuaalsele kooskõlale.

See võimaldab paremini hoomata projekti mahtu ja tuvastada potentsiaalseid probleeme juba varajases staadiumis, aidates seeläbi vältida parandustöid projektide hilisemates faasides. 

BIM2FIELD. Loe rohkem.
 

Ehitatava objekti mudel kuvatakse vGIS tehnoloogia abil otse nutitelefoni ekraanile, mis näitab objekti asetsetavust reaalmaailmas. Liigutades kaamerat, on võimalik mudeliga tutvuda iga nurga alt, kuid samuti silmas pidada, et mudelit on võimalik käisitsi pöörata ja liigutada.

Visualiseerimise tõhustamiseks, on võimalik integreerida VR prillid, mis annavad sulle parema reaalsuse taju antud vaadeldava objekti osas. Sisenedes virtuaal maailma, on kasutajal võimalik kujutada end nii-öelda tulevikus.

 

vGIS Kasutusnõuded

vGIS platvorm põhineb BIM (Building Information Modeling) metoodikal. BIM on kriitilise tähtsusega kogu ehitusprojekti vältel, tagades täpse mudeli, mille järgi ehitus teostatakse.

Ehituse aluseks võib võtta erinevaid mudelprojekteerimise nõudeid nagu: ÜBN, RKAS, Cobim, jmt. Küll aga, tuleb mainida, et selliste nõuete kasutus ei ole kohustuslik. Selleks, et tagada projekti nõuetele vastavus ja edukus, on vaja võtta aluseks geomeetriliselt täpne 3D mudel või/ja 2D alusplaan.

Kasutamise protokoll

Ehitamise ajal saab töövõtja teha vGIS skaneeringuid kõigist ehitavatest elementidest enne katmist või sulgumist. Skaneeringu tulemusteks on:

  • Punktipilv: Vormingus E57 või LAS, mis dokumenteerib ehituse füüsilise seisu ja dimensionaalsed näitajad.
  • Tekstuuriga Mesh Mudel: Kasutatakse teostusmudelite ja tegeliku ehitustöö vastavuse kontrollimiseks. Mudel vastab visuaalselt ja mõõtmeliselt tegelikusele, mis kajastab skaneeritud ala täpselt.

Mõõdistamise täpsus ja kontroll

Mõõdistamise täpsus on mõõtmise ulatuses 1-3 cm ja asukohaline täpsus ±4 cm.

BIM teostusmudeli koostamisel on oluline lähtuda skaneeringust saadud andmetest. Töövõtja peab regulaarselt kontrollima, et teostusmudel vastaks täpselt skaneeringus kogutud andmetele. Mudelis esinevad ristumised või vastuolud reaalsusega ei ole aktsepteeritavad ja tuleb korrigeerida.

3Di video vGIS kasutusest tehnovõrkude näitel. Rohkem infot sel teemal: TransparentGround.

Kui teil tekkis küsimusi vGIS-i võimaluste, rakendamise või selle kasutuselevõtu kohta ehituses, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtmast. Meie meeskond on valmis teid igakülgselt aitama ja tagama, et vGIS aitab teie eesmärke saavutada.

3di@3di.ee