Ehituse e-hüpe abiga tehtud projektid

Loe lisa ehituse e-hüpe projekti kohta

3D BIM andmete asukohaliselt täpne kuvamine läbi nutiseadme AR abil ehitusobjektil

Ajakohastame ruumiandmete kasutuslihtsust ning praktilist rakendust ehitusobjektil läbi asukohatäpse nutiseadme AR kasutuselevõtu. Tõstame geodeetide, ehitaja, ehitusjärelevalve töö efektiivust ning parendame töövahendite ligipääsetavust.

Loe projekti kohta lisa

Töömeetodi loomine reaalsusele vastava kvaliteetse teostusmudeli koostamiseks

Asendame vana protsessi uute tehnoloogiliste lahendustega, mis muudab andmete kogumise/salvestamise/mõõtmise usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks ning kogutud andmed on ruumilised ja kergesti arusaadavad..

Loe projekti kohta lisa

Massandmete talletamise, jagamise ja liidestamise keskkonna loomine

Tänapäevastel tehnoloogilistel meetoditel (laserskanneeringud, LIDAR ja fotogramm-meetria jne) massandmete kogumine kogu ehituse elukaare jooksul tähendab suuri andmemahtusid. Me loome talletusruumi, mis vastab selle protsessi vajadustele ja lihtsustame andmete kasutamist selle elukaare vältel.

Loe projekti kohta lisa