Transparent Ground

Transparent Groundiga on võimalik näha eksisteerivaid ning tulevasi tehno ning kommunikatsioonivõrke, otse läbi maapinna. 

Küsi lisa

Transparent Ground võimaldab:

  1. Visualiseerida ning näidata looduses trassi täpset asukohta.
  2. Visualiseerida projekteeritavaid tehnovõrke
  3. Vaadata, muuta, lisada ning täiendada trasside parameetreid otse trassi asukohas.

Millal oleks mõistlik kasutada Transparent Groundi?

TG on kasulik just projektidel ja ülesannetel, kus kiirus, lihtsus ning arusaadavus on kriitilise tähtsusega. TG-st on kasu näiteks tehnovõrkude haldus ja hooldustöödel. TG on vajalik avariide korral, kus trassi tuvastamine kiiresti ning täpselt on ülioluline. TG aitab vältida trasside lõhkumist kaevetöödel ning lihtsustab uute trasside rajamist.

 Parandus ja avariitööde teostamiseks 

Avariide, renoveerimistööde ning ootamatute olukordade puhul tuleb tegutseda kiiresti ning täpselt. Avariid ning renoveerimistööd põhjustavad ümbruskonna elanikele suuri ebamugavusi. Lärm, ümbersõidud ning veekatkestused. Olukorrast täpselt, kiirelt ning kõigile mõistetavalt arusaamine on projekti edukaks läbiviimiseks ülioluline. 

Haldus ning hooldustööd

Hooldus ning haldustööde läbiviimiseks tuleb tehnovõrgud esmalt tuvastada, mis on tihti lume, maastiku või ümbritseva situatsiooni tõttu raskendatud. Lisaks on oluline ka trassi kohta käiv lisainfo: omanik, kulgemine, ühendused jms.

Transparent Ground töökäik

 

Esmalt

Liidetakse rakendus olemasoleva või loodava andmebaasiga. Andmeteks sobivad nii 2D kui ka 3D andmed.

Teiseks

Seejärel tehakse vajalikele seadmetele ligipääsud andmetele ning määratakse kasutajaõigused. Seejärel on võimalik kõikidest seadmetest kasutada AR lahendust.

Kolmandaks

On võimalik teha andmetele läbi rakenduse korrektuure, kui tuvastatakse, et info ei vasta tegelikkusele. Samuti on võimalik lisada georefereeritud kommentaare, uusi elemente ning lisaandmeid.

Küsi lisa