Meist

3Di missioon on muuta ehituse väärtusahel usaldusväärseks. 

Firmast

 

3Di on bränd, mida kasutab 21. sajandi ootustele vastav ehitusandmetele keskendunud ettevõte Hades Geodeesia OÜ.

Meie eesmärk on muuta ehitusandmed visuaalseks ja lihtsasti arusaadavaks, aidates seeläbi luua usaldust kogu ehituse väärtusahelas. Usaldus saab tekkida keskkonnas, kus kõik osapooled jagavad üksteisega üheselt arusaadavat ja tõest informatsiooni.

Meie tooted aitavad langetada targemaid otsuseid, vähendavad ehitusvigade arvu, viivad edasi innovatsiooni ehituse väärtusahelas ning muudavad kogu ehitusprotsessi efektiivsemaks ning läbipaistvamaks.

3Di tootepagasis on kuus toodet: SiteViewBIM2FieldTransparent GroundDesign In RealityReality Capture ning WMS.

Usaldus ehituse väärtusahelas.

Kogu ehituse väärtusahel peab endale teadvustama, et see, kellele väärtust luuakse on tegelikult lihtne inimene tänaval, kontoris, kodus. Et meie inimesed elaksid ja areneksid harmooniliselt peab meie loodud elukeskkond seda toetama – olema kvaliteetne. Keeruline on ette kujutada, et sellist elukeskkonda oleks võimalik luua omavahelises usaldamatuses ja lugupidamatuses.

Ehituse väärtusahel on kompleksne ning mitmedimensiooniline. Sinna kuuluvad väga erinevad osapooled – tellijad, projekteeriad, peatöövõtjad, alltöövõtjad, ehitusjärelevalve ja paljud teised.

Paraku tuleb tõdeda, et usaldust osapoolte vahel pole. Osapooled ei julge tihti üksteisele avaldada täit informatsiooni kartes, et seda võidakse nende vastu lepingulistes suhetes ära kasutada. Ilma üksteist usaldamata, ei pääse informatsioon osapoolte vahel liikuma.

Kui andmete ja info liikumist takistatakse, on keeruline ka andmeprotsesse digitaliseerida. See omakorda takistab arengut ja innovatsiooni kogu ehituse väärtusahelas.Seepärast on usaldus siin kriitilise tähtsusega.

3Di loob pinnase, millest saab tekkida nii usaldus, innovatsioon kui ka ühine arusaam koos loodavast väärtusest.

Uued tehnoloogiad, uued võimalused.

3Di kasutab oma töös uusimaid andmehõive tehnoloogiad. Kasutame erinevaid 3D skännereid, mis võimaldavad andmeid koguda erinevates oludes ja erinevate eesmärkide täitmiseks.

Meil on välja kujunenud võimekas õhulaevastik, mis koosneb erinevatest drooniplatvormidest(UAV), kandmas erinevate otstarvetega kaamerad ja LIDAR-eid ehk payload’e.

Uute andmehõive meetoditega kogutud andmete töötlusel kasutatakse ja jätkuvalt katsetatakse uusimaid, pidevalt edasi arendatavaid tarkvarasid.

Selleks, et klientidele meie tarnitud andmete abil paremat väärtust luua on välja arendatud vastav veebikeskkond, mitmed brauseripõhised lahendused ja ka AR-il (Augmented Reality) põhinev võimalus digitaalseid andmeid otse looduses kuvada.

Antud meetodid võimaldavad liikuda vanamoodsast 2Dst tänapäevasesse 3Dsse. Kolmedimensioonilised andmed sisaldavad palju rohkem informatsiooni kui traditsioonilised 2D andmed. 3D andmetega on võimalik teha mudeleid, joonised ning rakendusi, mis on kordades sisukamad, intuitiivsemad ning täpsemad kui kunagi varem. 3Di soovib olla teerajajaks uute võimaluste loomisel ning arendamisel ehitusgeodeesia vallas.

Meie tiim

Tiit
Hion

Tegevjuht

tiit@3di.ee
+372 5092588

Vaiko
Veeleid

Tehnoloogiajuht

vaiko@3di.ee
+372 5089781

Kristjan
Kirotam

Tootmisjuht

kristjank@3di.ee
+372 5089786

Eha
Vaga

Sekretär

eha@3di.ee
+372 5067914

Siim
Kingisepp

Aeromõõdistus

siim@3di.ee
+372 5016557

Dargo
Pulk

3D laserskaneerimine

dargo@3di.ee
+372 523 7820

Oskar
Parm

Aeromõõdistus

oskar@3di.ee

Sander
Vahter

Andmeinsener

sander@3di.ee

Andrei
Bljahhin

3D animatsioonid

andrei@3di.ee

Anna
Veeleid

3D modelleerimine

anna@3di.ee

Anastassia
Tetereva

3D modelleerimine

anastassia@3di.ee

Jekaterina
Voinorovica

3D modelleerimine

jekaterina@3di.ee
+372 56848480

Kiira
Bõtškova

3D modelleerimine

kiira@3di.ee
+372 56951319

Silver
Ausma

Ehitusgeodeesia

silver@3di.ee
+372 5090697

Angelina
Jerjomina

Ehitusgeodeesia

angelina@3di.ee

Aleksei
Kupavõh

Ehitusgeodeesia

aleksei@3di.ee

Kristjan
Aas

Ehitusgeodeesia

kristjan.aas@3di.ee

Lauri
Solvak

Ehitusgeodeesia

lauri@3di.ee
+372 56222478

Kristjan
Lauge

Maamõõt

kristjan@3di.ee
+372 56884496

Liisu
Ausma

Maamõõt

liisu@3di.ee
+372 5089788

Arne
Tuulik

Maamõõt

arne@3di.ee
+372 5115274

Kertu
Kisel

Maamõõt

kertu@3di.ee
+372 5089788

Blogi

vGIS ehituses: AR ja VR innovatsioon

Viimastel aastatel on tehnoloogiline areng ehitussektoris kiirenenud, digitaalne info jõuab üha tihedamini otse ehitusplatsile, mille

12 000 lennatud kilomeetrit, 1000 lennutundi ning 200 000 investeeritud eurot. Millist väärtust pakub Eesti suurim drooni laevastik?

Droonid ehitussektoris Droonid on vaid üks osa suuremast, neljandast tööstusrevolutsioonist, mida võib määratleda, kui füüsiliste,

3D andmed annavad ajaloolastele uued võimalused

Tänapäevased 3D andmekorje meetodid on muutunud kiiremaks, täpsemaks ja mugavamaks. Andmeid saab korjata nii droonide,

Kõrgtehnoloogilised droonid põllumajanduses on tulnud, selleks, et jääda

  Põllumajanduse ülevaade Eestis. Vaid mõni hetk tagasi elasid inimesed ajas, mil põldu hariti härgade

3Di: 3D-info ning innovatsioon

Kuidas sündis bränd nimega 3Di?

Must lammas: Ehitussektor

Miks on ehitus jäänud teistest sektoritest maha ning mida on Eesti teinud selle muutmiseks?  

Pühalepa Kiriku mõõdistamine

3Di järgmiseks kultuurimälestise alla kuuluvaks Heritage objektiks on Hiiumaal asuv Pühalepa Kirik.