BIM2Field

BIM2Field võimaldab vaadelda tulevase ehitise BIM mudelit otse ehitusplatsil, õiges asukohas, õigete mõõtmete ning andmetega.

Küsi Lisa

BIM2Field võimaldab vaadelda tulevase ehitise BIM mudelit nii, et tulevane rajatis asetseb reaalses keskkonnas, õigete mõõtmete ning andmetega. BIM2Field on vajalik tööriist nii oskustöölistele kui ka objektijuhtidele. 3D mudelid on lihtsasti mõistetavad ning aitavad lahendada keerulisi olukordi otse ehitusplatsil.

Millistel juhtudel seda teenust vaja läheb?

BIM2Field on tõeliselt vajalik tööriist projektidele, mis on keskmisest keerukamad. Projektid, kuhu on kaasatud palju erinevaid osapooli. BIM2Field loob pinnase, mis aitab tõsta projekti efektiivsust. Kõik osapooled näevad ühte ja sama 3D mudelit, mis on detailne ning lihtsasti mõistetav. Väheneb parandustööde ja ümbertegemiste arv, mis tõstab märgatavalt projekti tulusust!

Ehitusandmede tsentraliseerimine

BIM2Field on eriti vajalik suuremate arenduste puhul, kus tegutseb mitu ehitusettevõttet. Vajaliku info uuendamine, kõikidele osapooltele edastamine ning selgitamine kulutab palju väärtusliku aega. Info tsentraliseerimine ning visualiseerimine tõstab oluliselt tööefektiivsust ning vähendab valearusaamiste arvu.

Projektihaldus, järelvalve teostamine

Parameetrilisest disainist tulenevalt on hoone BIM mudelis palju lisainformatsiooni. Tootijad, seerianumbrid, planeeritud tööde kuupäevad, õiged asukohad jne. See info on talletatud ka BIM2Fieldi. BIM2Fieldi kasutuselevõtt muudab projektihalduse tõhusamaks ning läbipaistvamaks. Muudatuste korral on info läbi rakenduse lihtsalt muudetav. Lihtsustub ka ehitusjärelevalve poolne töö. Potentsiaalsed veakohad ilmnevad kiiresti ning kontrolliks vajalik info on samuti vaid mõne näpuliigutuse kaugusel.

Lihtne mõistmine

Üldiselt kasutatakse ehitusplatsil veel 2D jooniseid. 3D on võrreldes 2Dga palju intuitiivsem, arusaadavam ning detailsem. Samuti on mudelites vähem vigu, mis tuleneb juba parameetrilise disaini olemusest. BIM2Field on ideaalne lisa rajatise BIM mudelile!

BIM2Field töökäik

Esmalt

Esmalt on vajalik 3D BIM mudel.

Teiseks

Teine punkt seisneb BIM mudeli BIM2Fieldi sisestamises ning kõigile osapooltele jagamises. BIM2Fieldis olevat mudelit on võimalik jälgida kõikidest kaameraga varustatud nutiseadmetest. Kaamera on vajalik liitreaalsuse(AR) toimimiseks.

Küsi lisa