12 000 lennatud kilomeetrit, 1000 lennutundi ning 200 000 investeeritud eurot. Millist väärtust pakub Eesti suurim drooni laevastik?

Droonid ehitussektoris

Droonid on vaid üks osa suuremast, neljandast tööstusrevolutsioonist, mida võib määratleda, kui füüsiliste, digitaalsete ja bioloogiliste maailmade ühendamist.

Neljas tööstusrevolutsioon lubab mitte ainult innovatsiooni ja digitaalseid muutusi, vaid ka ettevõtete, sotsiaalmajanduslike normide, valitsuse ja inimkogemuse paradigma täielikku muutust.

 

Olulised pole droonid, vaid väärtus

Droon on oma olemuselt lihtne. Tegu on mehitamata õhusõidukiga, mis kannab eesmärgile vastavat payloadi. Olgu selleks siis fotokaamera, soojuskaamera, multispektral-kaamera või hoopiski laserskanner. Vastavalt ülesandele vastav tööriist.

Kuid olulised pole siinkohal mitte tööriistad, vaid tekkiv väärtus. Selleks väärtuseks on eri liiki andmed. Just need, aeromõõdistuse teel korjatud andmed võimaldavad eluks kriitilistel majandussektoritel innovatsiooniga kaasa minna.

 

Must lammas: Ehitussektor

Ehitussektorit vaevab suur probleem. Probleem, mille globaalne mõju ulatub trilljonitesse dollaritesse. Selleks probleemiks on madal tööefektiivsus. Kui teised sektorid on lõiganud kasu viimaste kümnendite jooksul toimunud digitaliseerimise võidukäigust, ei ole ehitussektor arengust osa saanud. 

Ehitussektori väärtusahel on küllaltki kompleksne, esineb palju osapooli. See tähendab, et  digitaliseerimine peab toimima läbi kogu ehituse väärtusahela. Alates tellijast, lõpetades alltöövõtjaga ehitusplatsil.

Siinkohal puudub aga osapoolte vahel tihti kõige olulisem: koostöö, usaldus ja arusaam. Inseneerikast võõrdunud, pehmeid väärtusi on siiski võimalik muuta – läbi andmete.

Nimelt on aeromõõdistuse teel korjatud uued andmed läbi ja lõhki ausad, puudub võimalus manipulatsioonideks. Andmetest tekkinud lõppväärtus on seejuures kolmedimensiooniline, georefereeritud ning visuaalne, võimaldades koostööd ning arengut, mis pole varem võimalik olnud. 

Lisaks eksisteerib sektoris palju erinevaid süsteeme ning tööprotsesse, mille vahel peavad andmed ja info vabalt voolama. Seejuures toodavad hetkel standardsed, vanamoelised 2D andmed sageli rohkem peavalu, kui väärtust.

Kulutatakse väärtuslikke töötunde jooniste loomiseks, mida ei loe keegi, luuakse teostusjooniseid, mis ei väljenda tegelikust jne. Tekivad arusaamatused ja ehitusvead, mille maksab kahjuks kinni lõpptarbija.

Kui me tahame kvaliteetsemat ja taskukohasemat elukeskkonda, peame kasutama ka kvaliteetsemaid ja usaldusväärsemaid andmeid ning lahendusi.

Just neid uudseid andmeid ja lahendusi pakume meie, 3Di.

 

Droonid pakuvad väärtust ka väljaspool ehitussektorit

Kuigi oleme oma tegemistes keskendunud just ehitussektori arengule näeme võimalusi droonide ja uute andmete kasutamiseks ka ehitussektorist väljaspool. Seda nii põllumajanduses (Loe rohkem), metsanduses, linnaplaneerimises kui ka arheoloogias.

Selleks, et kutsuda esile tõelist innovatsiooni peab olema valmis katsetama. Katsetama uusi töövahendeid, protsesse ja mõtteviise.

Kui tunned, et just Sina oled see õige, kes soovib olla uudsete ja põnevate lahenduste rakendamise esirinnas, siis võta meiega ühendust.

Kirjuta meile aadressil info@3di.ee või helista tel 5684 8480.