Category Archives: Aeromõõdistus

12 000 lennatud kilomeetrit, 1000 lennutundi ning 200 000 investeeritud eurot. Millist väärtust pakub Eesti suurim drooni laevastik?

Droonid ehitussektoris Droonid on vaid üks osa suuremast, neljandast tööstusrevolutsioonist, mida võib määratleda, kui füüsiliste, digitaalsete ja bioloogiliste maailmade ühendamist. Neljas tööstusrevolutsioon lubab mitte ainult innovatsiooni ja digitaalseid muutusi, vaid ka ettevõtete, sotsiaalmajanduslike normide, valitsuse ja inimkogemuse paradigma täielikku muutust.   Olulised pole droonid, vaid väärtus Droon on oma olemuselt lihtne. Tegu on mehitamata õhusõidukiga,