Reality Capture

Reality Capture võimaldab mistahes ruumilist olukorda kiirelt, visuaalselt ning täpselt dokumenteerida.

Küsi lisa

Reality Capture juures kasutame eesmärgi saavutamiseks erinevaid uusimad ruumilise andmehõive lahendusi. Skännereid, droone ning Lidareid. Uued lahendused võimaldavad luua täpse 3D koopia tegelikkusest. 3D koopia lihtsus ning mõistetavus on võrreldav reaalse objekti endaga.

Millistel juhtudel Reality Capturet vaja läheb?

Reality Capture võimaldab paljudel ehitus ja muude valdkondade osapooltel pakkuda oma klientidele läbi ruumiandmete rohkem väärtust. Võimalik on taastada digitaalselt mingil ajahetkel olnud ruumiline olukord. Võimalik on luua 2D joonised või nutiseadmes vaadeldavad 3D mudelid.

Linnaruumi ja elukeskkonna planeerimine

Reality capture aitab kaardistada planeeritavat keskkonda täpselt ning kiiresti. Samuti saab testida tulevast keskkonda, sisestades planeeritavad objektid otse realistliku keskkonda. 

Ehitusjärelvalve

Ehituse ajal on Reality Capture roll tegeliku olukorra jäädvustamine 3D tehnoloogiaga, mis võimaldab hiljem täpselt hinnata ehituskonstruktsioonide vastavust mudelitele. Fikseerime olukorra ning tuvastame erinevused projekteeritud suhtes. 

Tehnovõrkude paigaldus maa-alla

Maa-alused tehnovõrgud tuleb tihti kiiresti mulla või muu puistematerjaliga katta. Seejuures on sageli tegelik ehitatud olukord halvasti dokumenteeritud. Reality Capture aitab kiiresti ja lihtsalt jäädvustada ehitatud olukorda ning hiljem kontrollida tegelikuse vastavust projektiga. Vajadusel on võimalus teha korrektuure ning saada tõesed teostusandmed.

Reality Capture teenuse töökäik

Töökäik

Koostöös kliendiga leitakse parim ja tõhusaim viis, kuidas toimub Reality Capture mõõdistamine ja andmete salvestamine. Konsultatsiooni käigus valitakse välja vajalikud seadmed, koolitused ning koostatakse edasine ajakava.

Instrueerimine

3D andmete jäädvustamiseks ei ole alati geodeetide osalemine vajalik. Andmete kogumise ja salvestamisega saab iseseisvalt hakkama ka objekti meeskond. Koostöös Teie ettevõttega koolitame ja instrueerime personali ning veendume tehniliste vahendite sobivuses. Vajadusel teeme muudatusi ning soovitusi seadmete valikus.

Andmetöötlus

Peale andmete kogumist töötleme andmed kokkulepitud kujule ning edastame korrektsed failid kiiresti ning lihtsalt vajalikele osapooltele. 

Küsi lisa