WMS

WMSi abil saad jagada erinevate osapooltega kõrgresolutsioonilisi ortofototsid ja muid vajalike kihte.

Küsi lisa

WMSi abil saad jagada erinevate osapooltega kõrgresolutsioonilisi ortofotosid ning muid vajalike kihte. Kõik andmed on salvestatud andmepilve, mis võimaldab mugavalt jagada vajalike andmeid kõikide osapooltega. Andmeid on võimalik vaadelda nii arvutist, nutitelefonist kui ka tahvelarvutist.

Millistel juhtudel WMSi vaja läheb?

WMS tuleb kasuks aeromõõdistuse andmete haldamisel ja jagamisel. Eriti kasulik on WMS projektidel, kus andmeid tuleb jagada mitmete osapoolte vahel.

Maa-alast ülevaate saamiseks

Suuri maa-alasid hõlmavatest aeromõõdistustest tekib suur hulk andmeid. Andmete edastamiseks ning haldamiseks puudub seejuures tihti võimekas, kasutajasõbralik ja mugav vahend. Antud probleemi lahenduseks ongi loodud WMS.

Keskkonna planeerimiseks

Detailseid ruumiandmeid kasutades kasvab tulevate ehitiste ja uue elukeskkonda planeerimise kvaliteet. Samuti aitavad detailsed ruumiandmed tutvustada uusi projekte nii üldsusele kui ka klientidele.

WMSi töökäik

Kuna WMS seisneb andmete edastamises/talletamises sobib see ideaalselt kokku ka meie teiste toodetega. Seetõttu alustame WMSi puhul alati konsultatsioonist, et leida kliendi soovidele vastav terviklahendus.

Protsess eeldab kolme etappi:

  1. Andmete kogumist või andmete olemasolu.
  2. Andmete vajalikule kujule ja formaadile viimist.
  3. Lõppkasutajale sobivas ulatuses ja mahus andmete edastamist.

Meie eeliseks on paljude uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt, misläbi saame pakkuda rätseplahendust. Seega alustame WMSi puhul alati konsultatsioonist.

Sageli on paljud georefereeritud andmemassiividega seotud protsessid ajamahukad ning nõuavad professionaalset lähenemist. Meie eesmärk on lihtsustada Teie jaoks andmete kasutamist selliselt, et see hoiab kokku nii Teie raha kui ka aega.

Küsi lisa