Design In Reality

Design In Realityga saad vaadelda tulevast ehitist nii nagu oleks ehitis juba platsil valmis.

Küsi lisa

Design In Reality võimaldab:

  1. Vaadelda tulevast ehitist nii nagu oleks ehitis juba valmis.
  2. Vastata küsimustele suuruse, sobivuse ja ümbritseva keskkonna osas.
  3. Aru saada, kas rajatis vastab nõuetele ja tellija poolsetele soovidele.

Millistel juhtudel seda teenust vaja läheb?

Design In Reality tuleb kasuks, kui rajatis ehitatakse komplekssesse või nõudlikusse keskkonda. Kasu on suurim, kui ehitusprotsess ei ole veel alanud ning ehitusega kaasnevad osapooled pole veel ehitusega kaasnevatest mõjudest informeeritud(projekteeriad, ehitajad, tellijad, linnarahvas).

Elanike informeerimine ning ruumide müük

Iga uus ehitis mõjutab tulevast keskkonda pikaks ajaks. Design In Reality lahendus võimaldab tutvustada uue ehitisega kaasnevaid muutuseid ümbrisevatele elanikele ning tulevastele omanikele lihtsalt ning intuitiivselt.

Probleemide avastamine

Design In reality võimaldab avastada juba ehituskaare alguses probleeme ning ebakõlasid. Visuaalsete lahenduste abil saavad kõik osapooled ühtse ülevaate projekti sobivusest.

Design In Reality töökäik

Esmalt

Esmalt tuleb ümbritsev keskkond kaardistada. Kasutame selleks põhiliselt droone(UAV), kui ka muid modernseid andmehõive meetodeid. Ümbruskond kaardistatakse täpselt ning kiirelt.

Teiseks

Teise etapina tuleb laadida tulevase hoone 3D mudel ümbritsevasse keskkonda. Hoone asetatakse täpselt ümbritsevasse keskkonda, üks ühele tulevase asukohaga.

Kolmandaks

Visualiseerime andmed vastavalt kliendi soovidele. Mudelit on võimalik vaadata nii virtuaal(VR) kui ka liit(AR) reaalsuse abiga.  Vaadelda on võimalik nii hoone laiust, kõrgust, sügavust kui ka muid faktoreid, näiteks päikesevalguse langevust sõltuvalt kellaajast ning aastaajast.

 

Küsi lisa