Hoone 3D teostus

Pakume võimalust ehituse teostudokementatsiooni salvestada täpse ja detailse punktipilvega ning tuua välja erinevused projektsest mudelist. See annab selge ülevaate täpsusest ja progressist.

Küsi lisa

Mis on eesmärk:

Ehitustööde täpsuse tagamiseks pakkume nüüd laserskaneerimise ja punktipilvel põhinevat projektmudeli kontrolli. See on kiire ja täpne viis ehitustööde  kontrollimiseks ja võrdlemiseks originaalse 3D mudeliga. Selle tulemusena tuleb selgesti välja projektile vastavused ja ebatäpsused tegeliku olukorraga. Võimalik on nii elementide kaupa lihtsalt kontrollida olemasolu kui ka ehituse kvaliteeti.

 

Laserskaneerimise mõõdistused ehitustööde eri etappidel:

Pärast vundamentide valmimist

Iga korruse kandekonstruktsioonide valmimisel

Pärast hoone ilmastikukindla karbi valmimist

Ehitustööde üleandmise eelse valmiduse tõendamiseks

 

Reaalsete ehitustööde võrdlus projekteeritud 3D mudeliga:

Meie kaasaegne tarkvara võimaldab meil võrrelda teie ehitusprojekti punktipilve originaalprojektiga, tagades, et kõik on täpselt nii, nagu planeeritud. Vastavalt täpsuse nõuetest tulenevalt on mitmeid skaneerimise võimalusi n. 3D staatilisest laserskannerist kui kaetutööde akti juurde sobivast mobiiltelefoni skannerini. Mobiiltelefon annab võimaluse igal mehel objektil salvestada kõik vajalikud andmed ( kaablid, juhtmed, torud jms) enne katmist.

Punktipilve võrdlus projektiga tulemus

Vaata,pööra ja kontrolli põranda tasasust ise:

Milleks see info?

Täpsus: Laserskaneerimine on üks kõige täpsemaid meetodeid ehitusprojektide mõõtmiseks.

Efektiivsus: Võimaldab ehitusmeeskondadel avastada ja parandada võimalikke vigu varajases etapis.

Usaldusväärsus: Kõik mõõdistused on täielikult dokumenteeritud ja need on kergesti kontrollitavad.

Säästvus: Võimaldab vältida kulukaid parandustöid hilisemates ehitusetappides.

Küsi lisa