3Di: 3D-info ning innovatsioon

Kuidas sündis bränd nimega 3Di?

Esmalt tuleb selgitada, et 3Di on välja kasvanud klassikalisest ehitusgeodeesia ettevõttest Hades Geodeesia OÜ.

Hadese lugu algab juba aastal 1990, Hades ASi loomisega. Hades AS oli üks esimesi Eesti erakapitalil põhinevaid ehitusgeodeesia ettevõtteid taasiseseisvunud Eestis. Sellele järgnesid nii 1999. aastal loodud geodeesiafirma Hades Geodeesia OÜ ning Topcon-i brändi geodeesia instrumentide maaletooja Hades Invest OÜ.

Asutamisest peale oleme olnud turuliidrid geodeesias, luues ärimudeleid ning meetodeid, mis on saanud valdkonnas tavapäraseks. Näiteks oleme Eestis esimene firma, kes edastas teostusjooniseid kliendile digitaalsel kujul.

Innovatsioon on olnud meie DNAs juba firma algusaastatest.
Kuid 20 aastat hiljem oleme jõudnud selgusele, et klassikaline ärimudel on oma aja ära elanud.

Vaja on muutust, uut suunda, revulutsioonilist ärimudelit. Nii sündiski bränd: 3Di. Uus suund ehitusgeodeesias ning paljugi rohkem.

Miks on vaja muutust?

Kuigi Eesti ehitussektor on viimaste aastate jooksul kiiresti kasvanud, oleme siiski teistest Euroopa riikidest, eriti aga teistest majandussektoritest maha jäänud. See tuleneb ehitussektori vanadest töömeetoditest, mõttemallidest, mis on esindatud ka ehitusgeodeesias.

Viimase paarikümne aasta jooksul on arenenud tehnoloogia märgatavalt. Tavaliseks on muutunud nii droonid(UAV), laserskännerid, fotogrammeetria, kui ka erinevad pilvepõhised andmeedastusviisid.

Antud tehnoloogilised arengud loovad aga seejuures hoopis uusi võimalusi andmehõiveks ning andmete edastuseks. Mõõdistused, milleks kulub klassikaliste meetoditega päevi, on teostatavad mõne tunniga. Failid, mille suurus ulatub gigabaitidesse on nüüdsest lihtsasti edastatavad läbi andmepilve. Muutunud on ka andmed ise.

 

“Klassikalised andmekorje viisid on võimaldanud suures laastus luua vaid 2D jooniseid koos üksikute kõrgustega. Uute meetoditega luuakse eeldused aga hoopis 3D mudelite loomiseks, andmed ise on seejuures hoopis täpsemad, kontrollitavamad ja fotorealistlikumad kui kunagi varem.”

Uus info, uued võimalused

Kolmedimensioonilisi andmeid ei kasutata vaid ehituses. Kaugeltki mitte. Seega soovib ka 3Di avardada oma tegevusvaldkonda, keskendudes ka muudele tegevusvaldkondadele peale ehituse.

3D andmeid saab kasutada erinevateks otstarveteks. Näiteks on 3D mudelite abil võimalik luua reaalsusele vastavaid makette, kasutadeks selleks 3D printimise abi.

Võimalik on luua nii linnamakette, toodete prototüüpe, kultuurimälestiste/skulptuuride mudeleid ja palju muud. Uute tehnoloogiatega on võimalik mõõdistada objekte nii, et loodud mudelilt on lausa raske reaalusega eristada.

Palju räägitud uueks suunaks 3D mudelite, virtuaal- ja liitreaalsuse osas on metaverse. Futurismis ning teaduses kutsutakse metaverse kui interneti edasiarengut, ühtset, kollektiivset ruumi, mida kasutatakse läbi erinevate virtuaal- ning liitreaalsuse lahenduste.

Teema on saanud viimase poole aasta jooksul kuumaks teemaks tänu Facebooki nimemuutusele. Firma emaettevõtte uus nimi on nüüdsest Meta. See tuleneb Meta tegevjuhi Mark Zuccenbergi tuleviku internetti visioonist. Mark usub, et tuleviku internet on Metaverse päralt.

Ehitussektori vaatest on oluline jälgida valdkonna arengut. Nimelt on näha Meta brändimuutust tutvustaval veebiülekandel steeni, kus erinevatest füüsilistest lokatsioonidest inimesed saavad kokku metaverses, et arutada ehitusprojekti arengut.

Lisaks on sektoris olemas ka juba toimivad lahendused, milles saab näiteks ehitise BIM mudelit läbi metaverse kuvada. Heaks näiteks saab tuua The Wildi toote IrisVR. Lisaks on ka 3Di-l olemas toode, mille abil saab kuvada läbi liitreaalsuse(AR) hoone 3D BIM mudeli otse ehitusplatsile.

Antud toote nimi on BIM2Field. Uuri kindlasti ka meie veebilehelt www.3di.ee toote kohta rohkem infot

Kuvatõmmis: “The Metaverse and How We will Built it Together” – Connect 2021), Youtube (2021)

 

Ühiskondlik heategevus: 3Di Heritage.

Seoses traagiliste sündmustega, mis toimuvad Ukrainas, oleme otsustanud luua Eesti kultuuri ning muinsuspärandi alla kuuluvatest hoonetest digitaalsed kaksikud.

Kahjuks oleme viimaste aastate jooksul tunnistanud mitme ajalooliselt olulise hoone peaaegu täieliku hävinemist. Seda nii sõja kui ka muude ohtude tõttu.

Kurvaks näiteks saab tuua 2019. aastal toimunud Notre-Dame katedraali põlengu. Põlengus hävis hoone katus, viga said nii katedraali altar, kaks orelit kui ka 13. sajandil ehitatud mosaiikaknad. Õnneks on hoonest olemas erinevad 3D mudelid/punktipilved, mille abil on võimalik hoonet restaureerida. Üheks huvitavaks lähtepunktiks katedraal restaureerimisel on hoopiski arvutimäng.

Assassin’s Creed: Unity. Mängu tegevus toimub nimelt osaliselt Notre-Dame katedraalis. Mängus ehitatud hoone 3D mudel on seejuures ülimalt täpne ja detailne, aidates seeläbi taas ehitada põlenud katedraali.

Projekti raames avaldame ka uue online keskkonna: Estonian Heritage

Keskkonnas saab vaadelda 3D mudeleid nende originaalses asukohas. 3D objektid on tehtud ülima täpsusega, iga väiksemgi detail on mudelis kenasti näha. Lisaks saab uurida hoone ajaloo kohta huvitavat infot.

Keskkonnas on olemas juba kõik seni kaardistatud hooned. Hetkeseisuga on objekte rakenduses lausa 20. Täiendame keskkonda järk-järgult ning liigume oma eesmärgile järjest lähemale.

3Di tooted ning nendega kaasnevad võimalused.

3Di tooted aitavad langetada targemaid otsuseid, vähendavad ehitusvigade arvu, viivad edasi innovatsiooni ehituse väärtusahelas ning muudavad kogu ehitusprotsessi efektiivsemaks ning läbipaistvamaks.

3Di tootepagasis on kuus toodet: SiteView, BIM2Field, Transparent Ground, Design In Reality, Reality Capture ning .

  • SiteView on veebikeskkond, mis võimaldab saada ehitusplatsist kiire ülevaate, kontrollida ladustatud materjalide mahte ning võrrelda projekti ning tegelikkuse sobivust.
  • BIM2Field võimaldab vaadata tulevase ehitise BIM mudelit otse ehitusplatsil, õiges asukohas, õigete mõõtmete ning andmetega.
  • Transparent Groundiga on võimalik näha eksisteerivaid ning tulevasi tehno ning kommunikatsioonivõrke, otse läbi maapinna.
  • Design In Realityga saad vaadelda tulevast ehitist nii nagu oleks ehitis juba platsil valmis.
  • Reality Capture võimaldab mistahes ruumilist olukorda kiirelt, visuaalselt ning täpselt dokumenteerida.
  • WMS muudab linnulennult kogutud andmed kättesaadavaks kõigile.

Tegu on toodetega, mis võimaldavad digitaliseerida ehitussektorit ning muuta ehitusandmed läbipaistavamaks.

 

3Di missioon

3Di missioon on muuta ehituse väärtusahel usaldusväärseks. Saavutame missiooni muutes ehitusandmed visuaalseks ja lihtsasti arusaadavaks, aidates seeläbi luua usaldust kogu ehituse väärtusahelas.

Selleks, et meie elu ning kultuuriruum saaks kvaliteetne, kena ning inimsõbralik peab erinevate ehituse väärtusahelas olevate ettevõtete vahel olema usaldus, tahe areneda ning ühine arusaam. 3Di loob pinnase, millest saab tekkida nii usaldus, innovatsioon kui ka ühine arusaam.

Koostöö on edu alus ning ainult nii saame luua elukeskkonna, mis vastaks 21. sajandi ootustele ning võimalustele. 3Di soovib olla teerajajaks uute võimaluste loomisel ning arendamisel kogu ehitusvaldkonnas.

Võta meiega ühendust ning astume koos järgmise sammu ehituse digitaliseerimisel!

 

Viited:
“The Metaverse and How We will Built it Together” – Connect 2021. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8 (2021)