Author Archives: Joonas Kästik

12 000 lennatud kilomeetrit, 1000 lennutundi ning 200 000 investeeritud eurot. Millist väärtust pakub Eesti suurim drooni laevastik?

Droonid ehitussektoris Droonid on vaid üks osa suuremast, neljandast tööstusrevolutsioonist, mida võib määratleda, kui füüsiliste, digitaalsete ja bioloogiliste maailmade ühendamist. Neljas tööstusrevolutsioon lubab mitte ainult innovatsiooni ja digitaalseid muutusi, vaid ka ettevõtete, sotsiaalmajanduslike normide, valitsuse ja inimkogemuse paradigma täielikku muutust.   Olulised pole droonid, vaid väärtus Droon on oma olemuselt lihtne. Tegu on mehitamata õhusõidukiga,

3D andmed annavad ajaloolastele uued võimalused

Tänapäevased 3D andmekorje meetodid on muutunud kiiremaks, täpsemaks ja mugavamaks. Andmeid saab korjata nii droonide, laserskännerite, fotokaamerate, kui ka moodsate nutiseadmete abil. Seejuures kirjeldavad andmed üks-ühele reaalsust: mõõtmed ja asukohad on vaadeldavad millimeetri detailsusega. Just need, täpsed, digitaalselt igavesti säilivad andmed annavad ajaloolastele uued võimalused.     Jõelähtme hauakivi. Selle aasta lõpus leiti Jõelähtme kiriku

Kõrgtehnoloogilised droonid põllumajanduses on tulnud, selleks, et jääda

  Põllumajanduse ülevaade Eestis. Vaid mõni hetk tagasi elasid inimesed ajas, mil põldu hariti härgade või hobustega. Põlluharimise tõdesid ja põllutööriistu pärandati isalt pojale. Tänapäeval elame pöörase kiirusega muutuvates oludes, millega kohanemine on võimalik ainult tehnoloogiliste muudatustega kaasa minnes. Ühe inimese eluea jooksul oleme tehnoloogiliselt jõudnud raadiolampidest autonoomsete droonideni. Teisalt oleme jõudnud rahulikult kulgevast igapäevast